Liên hệ ngay với Hà Thủy:

SDĐ: 0972062921 – 0913508490
Số bàn: 02437845313 – 02437832099
_____________
Địa chỉ: 26a Trần Duy Hưng, (cùng là số 01 Trung Kính), Hà Nội (nhà 02 mặt tiền)